אישור תעודה

לתעודות המתחילות ב-IMP/SCI:

יש להזין את המידע הנדרש להלן.

הערה: כל התעודות של הקורסים באתר זה מתחילות ב- IMP/SCI. האותיות A‏, E‏, I‏, O‏, U ו-Q לא מופיעות במספרי התעודות לאחר הקוד ההתחלתי IMP/SCI, והופעתן מצביע על כך שהתעודה שייכת לספק הדרכה אחר. מספרי התעודות תלויי רישיות.

    (*)שדה חובה


    אם התעודה לא הונפקה על ידי eLearning.Heart.org, או שהיא לא מתחילה בתווים IMP, ניתן יהיה לאמת את התעודה באתר Laerdal.com