מתכונת הקורס

מלמידה לעשייה

American Heart Association מציע קורסים בכמה שיטות הוראה בהתאם לתוכן של כל קורס.

קורסים בלמידה מרחוק ובלמידה מעורבת

למידה מעורבת
קורסים בלמידה מרחוק מעניקים לתלמידים את הגמישות ללמוד בקצב שלהם ולפי לוח הזמנים שלהם, בכל מקום ובכל זמן, כל עוד זמין להם חיבור לאינטרנט. קורסים בלמידה מרחוק מתבצעים בקצב התקדמות אישי, והם אינם דורשים מבחני מיומנויות נפרדים.

למידה מעורבת
למידה מעורבת משלבת בין למידה מרחוק, שבה תלמידים משלימים חלק מקורס לפי הקצב שלהם באינטרנט, לבין פעילות של לימוד מעשי שמתבצעת לאחר מכן. למידה מעורבת איכותית מציעה הזדמנות למידה לתלמידים עם סגנונות למידה שונים ובסביבות שונות. היא משלבת את הגמישות של הכשרה באינטרנט עם תרגול מיומנויות ומבחנים בנושא החייאה ומיומנויות פסיכומוטוריות אחרות. במקטע להלן אפשר למצוא פעילות לימוד מעשי.

פעילויות לימוד מעשי לתרגול מיומניות ומבחנים

בקורסים של American Heart Association הכוללים מיומנויות פסיכומוטוריות כגון החייאה, תלמידים חייבים להשלים פעילות לימוד מעשי כדי לקבל כרטיס השלמת קורס של AHA. עם למידה מעורבת של AHA, תלמידים יתרגלו את המיומנויות שלהם וייבחנו במסגרת פעילות הלימוד המעשי כדי להבטיח כשירות.

פעילויות לימוד מעשי נערכות באופן פרונטלי בהובלת מדריכים של AHA או באמצעות בובת החייאה עם משוב, בהתאם לזמינות. הפעילויות האלה מתמקדות בתרגול מיומניות משמעותי, תדרוך, תרחישי צוות, דיון בנושא נהלים מקומיים ומבחנים לבדיקת מיומנויות.

איתור פעילות לימוד מעשי

פעילויות לימוד מעשי אינן כלולות ברכישה של קורס מקוון. תלמידים יכולים לאתר מרכז הדרכה של AHA המציע פעילויות כאלה באמצעות הכלי 'מציאת קורס' או ECC Global Connector. הם יכולים לקבוע ולרכוש פעילות לימוד מעשי ממרכז הדרכה לבחירתם.