קטלוג הקורסים

Training & Education

מחיר: $55.00

The RQI T-CPR Course is a comprehensive T-CPR cognitive course focusing on the core competencies of telecommunicators in their role as first responders in a cardiac arrest emergency.  למידע נוסף

הקורסים הבאים כלולים ברכישה:
RQI T-CPR Course, RQI T-CPR Exam