קטלוג הקורסים

חיפוש קורס

למה נחוצה לך הכשרה? עליך לבחור את האפשרות המתאימה ביותר.

יש לענות על השאלות הבאות כדי לראות את הקורסים האפשריים.

יש לי צורך בכרטיס סיום קורס לצורכי עבודה או שאני רוצה ללמוד החייאה כדי ליתר ביטחון. יש לי צורך בקורס למדריכים של AHA יש לי צורך בהכשרה לעובדים שלי