דרישות טכניות

דרישות טכניות

כמפורט להלן

*מכשירים ניידים עם מסכים קטנים יותר מ-7 אינץ' לא נתמכים
*יש לעיין בדרישות הטכניות שלנו לקבלת פרטים מדויקים על הקורס

טיפים לפתרון בעיות

מבחן וסימולציות אלקטרוניות בקורס

  • על התלמידים לצפות בכל סרטוני הקורס במלואם כדי לגשת למבחן. 
  • על המשתתפים בקורס לעבור את כל הסימולציות האלקטרוניות לפני שיוכלו לגשת למבחן.
  • לתשומת לבך: ניתן לגשת לסימולציות האלקטרוניות יותר מפעם אחת