סעד חיים לבבי מתקדם (ACLS)

ACLS 受講前自己評価- Japanese

 

רוצה לרכוש?

ACLS 受講前自己評価は,リズム認識,薬理,実用的応用の 3 つについて受講者の知識を評価するためのオンラインツールで,コース受講前に受講者の習熟度を判断して補足的なレビューおよび実習の必要性を決定します。

הפעלת הקורס

Summary

ACLS 受講前自己評価は,リズム認識,薬理,および実用的応用の 3 つについて受講者の知識を評価するためのオンラインツールです。受講者は,自身の習熟度を評価し,補足的なレビューおよび実習の必要性を判断するために,「コース受講前」にこの評価を完了しておきます。受講者は全員,ACLS コースを受講する前に受講前自己評価を完了し,70 %以上の正答率を達成する必要があります。受講者は,評価の修了証明書を印刷して受講時に持参する必要があります。

מידע בסיסי

Online Instruction

למידה באינטרנט

מתכונת הקורס

Course Duration

קורס מקוון באורך 1.00 שעות

משך הקורס

Product Course ID

JN-1113

קוד הקורס